Sanat Eğitimi

Mosse koleji olarak, sanat ve sanat eserlerine duyarlı bireyler yetiştirmek amacındayız. Öğrencilerimizin, küçük motor becerilerini harekete geçirmek, hayal gücünü geliştirmek ve yaratıcılığına katkıda bulunmak amacıyla kil sanatı çalışmaları, ahşap boyama, ahşap yakma ve baskı teknikleri derslerini uygulamaktayız.

Öğrencilerimizin, müzik kulağı ve ritim duygusunu geliştirmek için müzik dersi vermekteyiz. Çocuklarımızın müziğe olan ilgilerinin gelişmesini sağlamanın yanı sıra, bir müzik enstrümanı tanıma ve çocuğa, o enstrümanı kullanım becerisi kazandırmaktayız.

Yaparak-yaşayarak bir öğrenme yöntemi olan drama dersini, çocuklarımızın sosyal-dil-zeka gelişimleri açısından önemli görmekteyiz.