Mosse Eğitim Kurumları Ortaokul Müdürümüzden Mesaj

Mosse Eğitim Kurumları Atatürk ilke ve inkılaplarına Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaçları doğrultusunda; bünyesinde öğrenim gören herkesi Türk milletinin, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanları seven;  kendi öz benliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletinin hizmetinde kullanmayı hedefleyen; bedenen, zihnen ve ahlaken yüksek seciyeli insanlar yetiştirmek misyonunda ismiyle müsemma olan ‘’mutlu’’ bir okul sistemidir.

Yola çıktığımız ilk andan itibaren öğrenci, öğretmen ve velilerimizin mutluluğunu merkeze almış; öğrencilerimize çağın gerektirdiği teknolojik donanımlı sınıflarımızda; alanına hakim, uzman kadromuzla hizmet sunmayı hedeflemiş bulunmaktayız. Bu bağlamda ortaokul kademesinde Amerika’da sıkça uygulanan “Rotating Class System” adıyla bilinen “Kabinet Sistemi”ni hayata geçirdik. Bu sayede öğrencilerimizde akademik anlamda farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimizi sanat, spor, kültür ve birçok alanda başarılı bireyler olarak yetiştirmek çabasındayız. Bu anlamda çalışma arkadaşlarımızla yoğun bir tempo içinde çalışmaktayız. Özellikle yabancı dil alanında Cambridge yayınlarını kullanarak ve çift dilli eğitim vererek hem İngilizce hem de Almanca branşlarında öğrencilerimizi bilinçlendirme gayretindeyiz.

Bizim için “her çocuk özeldir” ve “her çocuk ayrı bir dünyadır”. Yarının aydınlık ve çağdaş nesillerinin yetişmesi için Ortaokul Koordinatörü olarak sizleri de Mosse ailesi içerisinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, saygılarımı sunarım.