MUTLU OKUL SİSTEMİ

Mutlu Okul Sisteminin açılımı; “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır.

PISA’nın temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme becerisini ölçmektir. Ayrıca gençlerimizi daha iyi tanımak; onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymaktır.

PISA’nın bir diğer amacı da zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin; Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerileri konu alanlarının dışında; öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır.

PISA araştırmasında kullanılan “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.

PİSA (uluslararası öğrenci değerlendirme programı) verilerine göre ülkemiz, 72 ülkede içerisinde 50. sırada yer almaktadır. Daha da vahimi, yapılan araştırmalar neticesinde öğrencilerimizin büyük bir oranının mutsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Biz MOSSE Eğitim Kurumları olarak, buradan yola çıkarak kurumumuzdaki öğrencilere geleceğin mutlu nesillerini yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarının yanında sportif, sanatsal, kültürel ve dilsel kazanımlarını ön planda tutarak mutlu nesiller yetiştirmeyi planladık. Mutlu okul konseptine yakışır akademik kadromuzu oluşturduk. Sosyal imkanlarımızı mutlu okul konseptine göre ayarladık.