Mosse Koleji İlkokulu

Mosse eğitim kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı kazanımların yanında sosyal uygulamalarla eğitim tamamlanır ve tam başarı sağlanır. Bu özgün uygulamalar; atölye dersleri, kulüp çalışmaları, sanatsal etkinlikler, ödev tamamlama çalışmaları ve Cumartesi okulları ile öğrencilerimiz hayata hazırlanır. Öğrencilerimizin mutluluğunu merkeze alan ilkokulumuzda, ders dağılımı şöyledir:

TÜRKÇE: Türkçe dersi, bilgi dersi olmak ile birlikte aynı zamanda beceri dersi de olmaktadır. Kişinin topluma ayak uydurabilmesi için kendi dilinin özelliklerini ve edebiyatını bilmesi gereklidir. Bunun yanı sıra Türkçe dersi, sadece dil bilgisi ve edebiyattan oluşmamakta; aynı zamanda kişinin hayata bakış açısını ve hayata uyum sağlamasını da etkilemektedir. Öncelikle Türkçe dersinin öğretilme amacı, kişiye okuma, anlama, dinleme ve konuşma becerilerinin aktarılması olmaktadır.

MATEMATİK: Bilim adamları, binlerce bilgiyi küçük bir bilgisayara programlama ve istenildiğinde bilgilere anında ulaşmada matematiğin gücünden faydalanırlar. İnsanlar günlük hayatlarında, ihtiyaçlarını karşılarken matematik ve diğer bilimlerden faydalanırlar. Matematik bilimi, insanda sistemli ve doğru düşünme yeteneğini geliştirmeyi amaçlar. O halde Matematik, farkına varmasak da hayatımızın her aşamasında yer almaktadır.

HAYAT BİLGİSİ: Bu derste çocuğa, içinde bulunduğu doğal ve toplumsal çevre inceletilerek; kendini tanıma, çevrede meydana gelen olayları anlama, daha iyi yaşama yollarını bulma, çevredeki eşyaların yerlerini ve bunların nasıl kullanılacağını bilme, yakın çevre ile ilgili günlük olaylara ilgi duyma, toplu yaşamın önemini kavrama, toplumun istediği davranışları gösterme, sağlıklı ve düzenli yaşama alışkanlıklarını kazanma ve Atatürk’ü tanıma gibi bireyin yaşadığı çevreyi daha iyi anlaması ve bu çevre içinde uyumlu biçimde yaşayabilmesi için gerekli bilgi ve alışkanlıkların kazandırılması amaçlanır.

FEN BİLİMLERİ: Fen Bilimleri, gözlenen doğayı ve doğa olaylarını sistemli bir şekilde inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme gayretleridir.

Doğadaki her olay Fen’in bir konusunu oluşturduğu için, fen yaşamın önemli bir parçasıdır. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimizin eğitim aldığı Fen Bilimleri dersinde, yaparak yaşayarak öğrenmesi için deneylere de yer verilmektedir.

SOSYAL BİLGİLER: Dersin amacı, bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır. Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilerimize çevresini, yurdunu ve dünyayı; ekonomik değerlerini ve ulusal kaynakları tanır. 4. Sınıf öğrencilerimizin eğitim aldığı bu derste öğrencimizin ulusuna, bayrağına, askerine, ordusuna ve insanlığa; sevgi ve saygı duygularını geliştirmesini planladık.

KULÜP ÇALIŞMALARI: Kulüp çalışmaları, insanların ortak bir amaç uğruna bir arada olmaları ve bir arada hareket etmelerini sağlar. Bu durum ise insanların birbirleri ile olan bağlarını güçlendirmektedir. Birlik olmanın da hem insanın için hem de toplum için yararı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Başlıca kulüp derslerimiz şunlardır: Masa Tenisi, Futbol, Voleybol, Basketbol, Akıl Oyunları, Satranç, Drama, Zumba, Sanatsal etkinlikler, Gitar, Piyano ve Keman.

İNGİLİZCE: Tüm dünyada öğretilen yabancı diller arasında ilk sırayı alan dil tartışmasız İngilizcedir. Birçok ülke, eğitim programlarını hep daha etkin bir dil eğitimi verebilmek adına titizlikle belirler. Mosse Koleji olarak biz de İngilizce dersini önemsediğimiz için okulumuzda Main Course ve Skills olarak bölümlere ayrılmış, etkin bir dil eğitimi vermekteyiz.

Cambridge sınavları: Öğrencilerimiz Cambridge Üniversitesi’nin programları ile yabancı dilini geliştirir ve    dünya standartlarında bir eğitim alma imkânı bulur. Öğrenciler, Cambridge Üniversitesi’nin, dünya genelinde organize ettiği sınavlara girer, başarılı olanlar uluslararası geçerliliği olan bir sertifika alma imkânına sahip olurlar.

GÖRSEL SANATLAR: İnsanın 7 zekâsından biri görsel zekâdır. Bakmakla yetinmemelidir insan; baktığında görmeli, yorumlamalıdır. Ressam Erol Akyavaş “Baktığını görebilmek, gördüğünü anlamak, anladığını resmetmektir.“ der resim için. Görme eylemi insanın çevresiyle en iyi iletişim aracıdır. Gördüğü resmi anlamaya çalışırken kendini de anlar insan…

MÜZİK: Müziğin temel eğitimindeki ilk amaç, çocukta müzik sevgisini  uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir. Müziği seven çocuk insanı, toplumu ve yaşamı sever; eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır.

ALMANCA: Günümüzde artık dil öğrenimi git gide yaygınlaşmaya başlamıştır. Öğrenilen dil, insanın hayatını önemli ölçüde etkilediği için dil öğrenme gereksinimi de haliyle yaygınlaşmaktadır. Artık İngilizce öğrenimin yanında merak edilen ve öğrenmeye çalışılan Almanca da dünyada en çok konuşulan diller arasındadır. Bu dili okul olarak anaokulundan ortaokula kadar etkin bir şekilde öğretmekteyiz.

BALE VE MODERN DANS: Bu ders ile öğrencilerimizin el-kol-zihin koordinasyonunu sağlayarak ve müzik kulağını geliştirmeyi amaçladık. Aynı zamanda modern dans tekniklerini öğrenmelerini sağlamak için profesyonel eğitmenlerle öğrencilerimize eğitim vermekteyiz.

ATÖLYE DERSLERİ: Atölye uygulamaları dersi, derslerdeki soyut bilgileri somutlaştırarak öğrencilerimizin el-kol- zihin koordinasyonlarını geliştirmeyi amaçlar.

SATRANÇ: Gelişmiş ülkelerde satranç, bir okul dersi niteliğindedir. Satranç, insanlar için bir hobiden çok daha ötededir. İnsan yaşamında bu kadar önemli yer tutan satrancın, mutlaka ülkemizde de zorunlu bir ders haline getirilmesi gerekmektedir. İlkokul  aşamasında satranç öğrenmek, oynamak ve onu geliştirmek hiç şüphesiz eğitim hayatımızın sonuna kadar bize derslerde inanılmaz faydalar sağlar.

HAYATA HAZIRLIK: Hayata hazırlık derslerimizde, özellikle 1. ve 2. Sınıf öğrencilerimizin hayatın içinde karşılaştıkları sorunları rahatlıkla çözebilmeleri amaçlanmıştır. Örneğin: ayakkabı bağlama, elbise katlama, salata yapma, basit yemekler yapma, ayakkabı boyama ve bakımı, elbiseleri kurutma vb.

YÜZME (BEDEN EĞİTİMİ): Yüzme, insan sağlığı açısından diğer bütün sporlara göre daha avantajlıdır. Tüm vücudun aktif bir biçimde aynı anda çalışmasının yanında, insan yatay konumda olduğu için kan dolaşımı diğer sporlara göre daha kolay gerçekleşir. Bu da yüzmenin diğer sporlara göre kalbe çok daha az yük bindirerek, kalbi rahatlatması demektir. Koşuda ya da bisiklette vücut dikey durumda olduğu için kalp, çok daha fazla yorulur. Yüzme, insan sağlığı açısından diğer sporlara göre daha avantajlıdır.

DRAMA DERSİ: Yaparak ve yaşayarak (interaktif) bir öğrenme yöntemi olan drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır.