Dil Eğitimi

Mosse koleji olarak öğrencilerimizin, yabancı dil eğitimine önem vermekteyiz. Okulumuzda Almanca ve İngilizce olmak üzere 2 yabancı dil eğitimi planlamaktayız.

İngilizce: İngilizce dersini, Türk öğretmenlerin yanında, Native öğretmenlerle de desteklemekteyiz. Native öğretmenlerimiz, yabancı ülke vatandaşı olup öğrencilerimizin yabancı dil konuşma becerilerini geliştirmek ve günlük hayatında yabancı dili etkin kullanabilme konusunda yardımcı olmak amacıyla okulumda bulunmaktadır.

5 ve 6. Sınıflarda dil eğitiminde hassas bir dönem olduğu için 12 saat İngilizce dersi vereceğiz. Böylece bu dönemlerde öğrencilerimizin, İngilizce eğitim seviyelerini üst düzeye çıkaracağız. Cambridge Üniversitesi’nin organize ettiği Uluslararası Dil Seviye Belirleme Sınavlarına, onları hazırlayacağız. Bu sınavların başlıcaları; KET, PET, MOVERS ve FLYERS’dır.

Almanca: Avrupa’da İngilizceden sonra en yaygın dil olan Almancayı, okulumuzda 2. yabancı dil dersi olarak belirlemiş bulunmaktayız. Almanca dersi eğitimi 3, 4, 5, 6 Ve 7. Sınıflarda 2’şer saat olarak planladık. Bu sayede, Almancaya karşı hem kültürel hem de dilsel anlamda aşinalık ve farkındalık oluşturma düşüncesindeyiz.