MOSSE KOLEJİ 2019 – 2020 EGİTİM-ÖĞRETİM YILI BURSLULUK SINAV YÖNERGESİ GENEL ŞARTLAR

KONU:
Madde 1: Özel Mutlu İlkokulu ve Ortaokulu 22-23 Şubat 2020 tarihinde uygulanacak bursluluk sınavı şartları.

AMAÇ:
Madde 2: Sınavın amacı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Özel Mutlu Ortaokulu‘nda burslu ve indirimli okuyacak öğrencilerin bilgi birikimini tespit etmektir.

YASAL DAYANAK:
Madde 3: (1) 8 Ağustos 2015 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ‘Burs Verilme Şartları ve Oranı’ başlıklı 62. Maddesi ile ‘Burs Verilme Şekli ve Süresi’ başlıklı 63. Maddesi (2) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 28/02/2015 tarih, 2243911 sayılı Özel Okul İşlemleri konulu yazısının 16. Maddesi

BURSLULUK SINAVININ ŞARTLARI:

Madde 4:

a)Sınava katılım ücretsizdir. Bu sınava Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara genelindeki resmi ve özel ortaokulların 4,5,6 ve 7. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler katılabilirler.
Öğrencilerin sınava katılabilmesi için 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren kurumumuza gelerek veya web adresimizden ‘Sınav Giriş Belgesi’ almaları gerekmektedir. Öğrenciler sınava gelirken sınav giriş kartını, nüfus cüzdanı getirmek zorundadır.

Öğrenciler optik formdaki bütün bilgileri doğru kodlamak zorundadır. Kodlama hatalarıyla ile ilgili sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.Öğrenci sınav bitiminde sınav kitapçığını ve optiğini gözetmen öğretmene teslim etmek zorundadır. Sınav kitapçığı ve optik form hiçbir şekilde sınav salonu dışına çıkarılamaz.
Başvuru esnasında okulumuza yanlış bilgi veren öğrencilerin sınavı iptal edilecektir. Sınav yerine ulaşım katılımcıların kendi imkânları ile olacaktır. Sınav soruları 4,5,6 ve 7. sınıflarda 6 farklı alandan (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ) derslerinden oluşacaktır.
Sınavda öğrencilere sadece çoktan seçmeli sorular sorulacaktır. Sınav başvurusu sırasında öğrenci veya veliden kaynaklanan aksaklıklarda özel Mutlu İlkokulu ve Ortaokulu’nun, veli ve öğrencinin de maddi hiçbir yükümlülüğü yoktur. Öğrencinin eğitim öğretim sürecinin öncesinde, sonrasında ve sırasında okuldan herhangi bir sebeple ayrılması durumunda herhangi bir maddi sorumluluğu yoktur.

Öğrenciler sınava, sınav başlamadan 15 dakika önce alınacaktır. Sınava geç kalan öğrenciler sınav salonuna kabul edilecek, ancak bu durumdaki öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav başlama saatinden 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Sınavda A ve B olmak üzere iki çeşit kitapçık ve optik formlar tarafımızdan verilecektir. Öğrenciler sınav başlama saatinden sonra ilk 20 dakika ile sınav süresinin son 5 dakikasında salondan çıkmayacaktır. Öğrenciler, sınav salonlarına sözlük, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulundurmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen ve kopya çeken öğrencilerin sınavı, sınav kuralının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.
Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatıp cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.

Öğrenciler cevap kâğıdına veya gözetmen öğretmenin vereceği forma velisinin-kendisinin GSM numarası, adı ve soyadı, kitapçık türü ve diğer bilgileri kodlayacaktır. Sınav konuları her sınıf seviyesinde 1. Dönemdeki konuları kapsayacaktır. Sınav soru sayıları ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

4.SINIF 5.SINIF 6.SINIF 7.SINIF
TÜRKÇE 12 15 15 15
MATEMATİK 12 15 15 15
FEN BİLİMLERİ 12 15 15 15
SOSYAL BİLGİLER 12 15 15 15
İNGİLİZCE 12 15 15 15
DİN KÜLTÜRÜ VE AHL.BİL. 12 15 15 15
TOPLAM SORU 72 90 90 90
SINAV SÜRESİ 80 DK. 100 100 100

Madde 5: Sınav giriş başvuruları Özel Mutlu İlkokulu ve Ortaokulu’na öğrenci velisi tarafından en geç 21 Şubat 2020 saat 17.00’a kadar şahsen yapılacaktır.
İLETİŞİM:
Madde 6:
Adres: Bağlıca Mah. Etimesgut Bulvarı 76/1-2-3 Etimesgut/Ankara
Tel: 0312 911 21 11

SINAV TARİH VE SAATLERİ:
Madde 7: Bursluluk sınavı okulumuz adresinde, kendi eğitim binamızda her sınıf seviyesinde tek oturum halinde yapılacaktır.
4. Sınıflar için sınav tarihi; 22 Şubat 2020 Cumartesi saat 10:00/13:00/15:30
5. Sınıflar için sınav tarihi ; 22 Şubat 2020 Cumartesi saat 10:00/13:00/15:30
6. Sınıflar için sınav tarihi; 23 Şubat 2020 Pazar saat 10:00/13:00/15:30
7. Sınıflar için sınav tarihi; 23 Şubat 2020 Pazar saat 10:00/13:00/15:30

BURSLULUK KONTENJANLARI:
Madde 8:
Burs verilecek oranlar aşağıda belirtilmiştir.
700 Tam Puan % 100 Eğitim Bursu
699 – 670 Puan Aralığı % 80 – %70 Eğitim Bursu
669 – 640 Puan Aralığı %60 – %45 Eğitim Bursu
639 – 600 Puan Aralığı % 40 – %25 Eğitim Bursu
600 – 450 Puan Aralığı %20 Eğitim Bursu
500- 000 Puan Aralığı %10 Eğitim Bursu

Madde 9: Madde 8’de belirtilen burs oranları her grup için geçerli olup 700 tam puana sahip 1 öğrenciye % 100 eğitim bursu verilecektir. 700 tam puana sahip birden fazla öğrenci olması halinde kayıt başvuru sırasına göre ilk kayıt yaptıracak öğrenciye % 100 eğitim bursu verilecektir. Yukarıdaki tabloda belirtilen puan aralığında burs veya indirim hakkı kazanan tüm öğrenciler bursluluktan faydalanacaktır. Herhangi bir sayı sınırı yoktur.
Burs hakkı kazanan öğrenciler başvuru önceliğine göre kayıt yaptırma hakkı kazanacaktır. Burs hakkı kazanan öğrencilerin en son 16.03.2020 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak kayıt başvurularında sınav başarı bursu dikkate alınmaz. Ancak yönetim kurulu takdirinde indirim uygulanabilir. Burslar yada indirimler 2020-2021 eğitim-öğretim fiyatları üzerinden belirlenecektir.
Kazanılan burslar veya indirimler sadece 2020-2021 eğitim-öğretim ücreti indirim burslarıdır. Yemek, servis, kırtasiye, kıyafet, ders materyalleri (resmi okul öğrencisi için belirlenen burs miktarı kadar harçlık verilmesi) ve diğer ücretleri kapsamaz
Hak edilen eğitim bursu öğrencinin Özel Mutlu İlkokulu ve Ortaokulu‘nda bir eğitim öğretim dönemi geçerli olup(2020-2021 eğitim-öğretim yılı), öğrencinin ‘Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu’ kararı sonucunda disiplin cezası (uyarı, kınama vb.) almaması, yılsonu başarı puanının 85 ve üzerinde olması, eğitim öğretim sürecini aksatacak şekilde özürsüz olarak 10 günü geçen devamsızlık yapmaması, sözleşme gereği velinin maddi yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda okul yönetimi kararıyla bursluluk süresi kademe bitimine kadar uzatılabilir. Bir önceki cümlede ifade edilen hususlara ters bir durum söz konusu olursa öğrencinin burs kesilecektir.
İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafınca onayı alındıktan sonra şartnamede değişiklik yapılmayacaktır.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI:
Madde 10: Sınavların değerlendirilmesi Özel Mutlu İlkokulu ve Ortaokulu Sınav Komisyonu tarafından yapılacaktır. Değerlendirme yapılırken 3 yanlış 1 doğruyu götürecek olup sonuçlar 700 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Ölçme değerlendirme tamamlandıktan sonra 1 Mart 2020 tarihinden itibaren veliler okuldan öğrencinin kazandığı bursluluk oranını öğrenebileceklerdir.
Sınavla ilişkili olan veli ve öğrenciler bu şartnamede geçen maddeleri aynen kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Sınava iştirak ettikten sonra, bu şartnameye itiraz edemez.

MOSSE KOLEJİ SINAV KOMİSYONU